टोयोटाको लागि aftermarket अटोमोबाइल असर

छोटो विवरण:

टोयोटाको लागि aftermarket अटोमोबाइल असर
भाग नम्बर: SD-36092/SD-36093
सन्दर्भ नम्बर: M720A/R720A
लागि उपयुक्त: TOYOTA इन्जिन 1KZ
व्यास: 75.02 मिमी / 62.03 मिमी
वारेन्टी अवधि: 100000 KMS


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

CNSUDA मुख्य बेयरिङ, कन्रोड बियरिङ र थ्रस्ट वाशरका लागि इन्जिन बेयरिङ उत्पादन हो। इन्जिन मर्मतमा २० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको, CNSUDA ले इन्जिन माथि र तल्लो मर्मतका लागि विभिन्न प्रकारका पार्टहरू प्रदान गर्दछ।हामीसँग विभिन्न इन्जिन वस्तुहरूको लागि 3000 भन्दा बढी प्राविधिक रेखाचित्रहरू छन्।हाम्रा सबै इन्जिन बियरिङहरू इन्जिन सेटहरूमा प्याक गरिएका छन्, त्यसैले ग्राहकहरूलाई मर्मत प्रभाव पार्नको लागि एउटा मात्र बाकस अर्डर गर्नुपर्छ।
प्रशोधन चरणहरू

टोयोटा इन्जिन असर लागि सूची

सुडा नं. इन्जिन मोडेल लेख PRODUCT NO.l PRODUCT NO.2 उत्पादन नम्बर ३ व्यास PCS
SD-36001 3R5R मुख्य M001H M9020A MS-1011GP ६५.०४० 6
SD-36002 &2K,3K,4K CONROD R002H R9051A CB-1056GP ४५.०२० 8
SD-36003 मुख्य M002H M9050A MS-1056GP ५४.०३० 10
SD-36004 3P4P मुख्य M004H M9030A MS-1062GP ५६.०४ 6
SD-36005 CONROD R004H R9030A CB-1062GP ५०.०४० 8
SD-36006 M,2M,3M,4M CONROD R005H R9035A CB-1171GP ५५.०४० 12
SD-36007 मुख्य M005H M9035A MS-1051GP ६४.०४० 14
SD-36008 6M-G, 7M-G CONROD R008H R9336A CB-1414GP ५५.०४० 12
SD-36009 मुख्य M008H M9036A MS-1414GP ६४.०४० 14
SD-36010 16R,16R,18R मुख्य M009H M9062A MS-1152GP ६४.०२० 10
SD-36011 16R,18R,19R मुख्य M010H M9061A MS-1094GP ६४.०२० 10
SD-36012 20R,21R,22R मुख्य M011H M9063A MS-1133GP ६४.०२० 10
SD-36013 20R,21R,22R मुख्य M020H M9064A MS-1405GP ६४.०२० 10
SD-36014 16R,18R,20R,21R, 22R CONROD R020H R9063A CB-1133GP ५६.०१० 8
SD-36015 २० आर CONROD R011H R9063A CB-1133GP ५६.०१० 8
SD-36016 5R CONROD R012H R9022A CB-1046A ५८.०४० 8
SD-36017 मुख्य M012H M9021A MS-1107GP ६४.०३० 6
SD-36018 12R,12R-J CONROD R016A R9014A CB-1035A ५३.०२० 8
SD-36019 मुख्य M016A M9014A MS-1060A 6L620 6
SD-36020 T,2T,3T,12T,13T CONROD R018H R9070A CB-1117GP ५१.०२० 8
SD-36021 मुख्य M019H M9071A MS-1117GP ६२.०२० 10
SD-36022 1G-EU CONROD R021A R9037A CB-1402GP ४५.०२० 12
SD-36023 मुख्य M047A M9038A MS-1420A ५९.०४० 14
SD-36024 1A,2A,3A,4A CONROD R022A R9027A CB-1400A ४३.०२० 8
SD-36025 मुख्य M022A M9027A MS-1400A ५२.०५० 10
SD-36026 1S,2S,3S,4S CONROD R024A R9068A CB-1404A ५१.०२० 8
SD-36027 मुख्य M024A M9068A MS-1404A ५९.०४० 10
SD-36028 1E,2E,4E CONROD R025A R9077A CB-1415A ४३.०२० 8
SD-36029 मुख्य M025A M9077A MS-1415A ५१.०४० 10
SD-36030 2K,3K,4K,5K CONROD R026A R9051A CB-1416A ४५.०२० 8
SD-36031 मुख्य M026A M9051A MS-1416A ५४.०३० 10
SD-36032 3E,5E CONROD R027H R9078A CB-1424A ४६.०२० 8
SD-36033 मुख्य M027A M9078A MS-1424A ५४.०४० 10
SD-36034 1VZ-FE CONROD R029H R9324K CB-1423GP ५१.०२० 12
SD-36035 मुख्य M029H M9324K MS-1423GP ६८.०३० 8
SD-36036 1VZ-FE CONROD R709A R9328K CB-1445 ५८.०२४ 12
SD-36037 D,2D CONROD R030H R9606K CB-1041GP ६६.०६० 12
SD-36038 मुख्य M030H M9606K MS-1040GP ८१.०६ 14
SD-36039 J2J मुख्य M032A M9445A MS-1063GP ७४.०३० 10
SD-36040 CONROD R032A R9445A CB-1137A
CB-1063A
५८.०२० 8
SD-36041 2J 2J-T 5P मुख्य M032A M9446A MS-1137GP ७४.०३० 10
SD-36042 F,2F CONROD R031A R9301A CB-1123GP ५६.८२० 12
SD-36043 मुख्य M036A M9302A MS-1123GP ७२/७६.५ ७३.५३/७५.०३ 8
SD-36044 H,2H CONROD R034A R9447A CB-1403A ५८.०२० 12
SD-36045 मुख्य M034A M9449A MS-1427A ७४.०३० 14
SD-36046 B,2B,3B CONROD R035A R9483A CB-1121A ६२.०२ 8
SD-36047 मुख्य M035A M9483A MS-1121A ७५.०२० 10
SD-36048 CONROD R040A R9484A CB-1401A ६४.०२० 8
SD-36049 मुख्य M040A M9490A MS-1428A ७५.०२० 10
SD-36050 3B 11B 14B 15B CONROD R048A R9492A CB-1429A ६४.०२ 8
SD-36051 L,2L CONROD R037A R9408A CB-1161A ५६.०२० 8
SD-36052 मुख्य M037A M9408A MS-1161A ६६.०२० 10
SD-36053 IC-T^CT CONROD R038A R9375A CB-1408A ५३.५२० 8
SD-36054 मुख्य M038A M9375A MS-1408 A ६१.०२० 10
SD-36055 2L-T, 3L CONROD R039A R9410A CB-1411A ५८.०२० 8
SD-36056 L2L, 2L-T, 3L मुख्य M042A M9411A MS-1406A ६६.०२० 10
SD-36057 ]Y,2Y,3K,4Y CONROD R041A R9056A CB-1407A ५१.०२० 8
SD-36058 मुख्य M041A M9056A MS-1407A ६२.०२० 10
SD-36059 ]A,2A,3A,4A,5A, 5A-FE 7A-FE मुख्य M043A M9028A MS-1410A ५२.०५० 10
SD-36060 1A,2AM4A,5A, 5A-FE CONROD R043A R9028A CB-1410GP ४३.०२० 8
SD-36061 7A-FE CONROD R714A R9026A CB-1451A ५१.००० 8
SD-36062 3F CONROD R044A R9317A CB-1413GP ५६.०२० 12
SD-36063 मुख्य M044A M9317A MS-1413GP ७२/७६.५ ७३ 一५३/७५一 ०३ 8
SD-36064 1C, 2C CONROD R045A R076A CB-1421A ५३.५२० 8
SD-36065 मुख्य M045A M076A1 MS-1421A ६१.०२० 10
SD-36066 IN CONROD R046A R9380A CB-1449A ४७.०४० 8
SD-36067 मुख्य M046A M9380A MS-1449A ५४.०६० 10
SD-36068 1RZ, 2RZ, CONROD R703A R9066A CB-1435A ५६.०२० 8
SD-36069 1RZ, 2RZ, 3RZ मुख्य M703A2 M9066A MS-1435A ६४.०२० 10
SD-36070 3RZ CONROD R711A M9065A CB-1436A ५६.०२० 8
SD-36071 3VZ-E CONROD R704A R9327A CB-1437 ५८.०२० 12
SD-36072 मुख्य M704A1 M9327A MS-1437 ६८.०३० 8
SD-36073 1PZ मुख्य M706A M9389A MS-1439A 7L020 12
SD-36074 CONROD R706A R9389A CB-1439A ६२.०३० 10
SD-36075 1HZ, 1HD-T CONROD R707A R9383A CB-1436A ६२.०३० 12
SD-36076 मुख्य M707A M9383A MS-1436A ७१.०२० 14
SD-36077 1FZ-FE CONROD R708A R9321A CB-1438A ६०,५४० 12
SD-36078 मुख्य M708A M9321A MS-1438A ७४.०४० 14
SD-36079 3S-FE, 5S-FE CONROD R710A R9067A CB-1441GP ५५.०२० 8
SD-36080 1DZ मुख्य M713A M9350A MS-1446A ६९.०२० 10
SD-36081 CONROD R713A R9350A CB-1446A ५३.५२० 8
SD-36082 4A~GE, 4AGZE CONROD R716H R9029K CB-1425 ४५.०२० 8
SD-36083 1C2C3C मुख्य M717A M9375A MS-1448A ६१.०२० 10
SD-36084 CONROD R717A R9375A CB-1448A ५३.५२० 8
SD-36085 CONROD R718A R9376A CB-1453A ५३.५२० 8
SD-36086 1JZ-GE 1JZ-GTE मुख्य M702A M9442A MS-1434A ६६.०३० 14
SD-36087 2JZ-GE 2JZ-GTE CONROD R702H1 R9442A CB-1434GP ५५.०४० 12
SD-36088 IZZ^FE मुख्य M715A M9330A MS-1457A ५२.०२ 10
SD-36089 CONROD R715A R9330A CB-1457A ४७.०२० 8
SD-36090 1MZ मुख्य M719A M9320A MS-1455A ६६.०२० 8
SD-36091 CONROD R719A R9320A CB-1455A ५६.०२० 12
SD-36092 1KZ मुख्य M720A M9053A
M9500A
MS-1452A ७५.०२० 10
SD-36093 CONROD R720A R9053A
R9500A
CB-1452A ६२.०३० 8
SD-36094 1Z CONROD R032A R9416A CB-1137A ५८.०२० 8
SD-36095 मुख्य M721A M9416A MS-1426A ७८.०२० 10
SD-36096 1Z मुख्य M721A M9416A MS-1426A ७८.०२० 10
SD-36097 11Z मुख्य M722A M9419A MS-1443A ७८.०२० 14
SD-36098 1AZ2AZ मुख्य M724A MS-1454A ५९.००० 10
SD-36099 CONROD R724A CB-1454A ५१.००० 8
SD-36100 1SZ2SZ मुख्य M725A ५०,००० 10
SD-36101 2SZ CONROD R726A ४३,००० 8

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्