यात्री कार इन्जिन मुख्य असर र जडान रड असर

छोटो विवरण:

फोर्कलिफ्ट इन्जिन मुख्य असर र जडान रड असर।
भाग नम्बर: SD-36077/SD-36078
सन्दर्भ नम्बर: M708A/R708A
TOYOTA 1FZ-FE का लागि उपयुक्त
व्यास: 74.040mm/60.54mm
वारेन्टी अवधि: 100000 KMS
TOYOTA फोर्कलिफ्ट इन्जिन बियरिङ, 1FZ-FE 6 सिलिन्डर छ, त्यहाँ 14pcs मेन बेयरिङ र 12pcs कनेक्टिङ रड बियरिङ छ।


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

इन्जिन मा स्थान:

बियरिङहरू इन्जिन भरि धेरै स्थानहरूमा फेला पार्न सकिन्छ:

सिलिन्डर ब्लक/बोटम एन्ड

मुख्य असर - क्र्याङ्कशाफ्ट मुख्य जर्नलहरूमा अवस्थित छ।

बिग एन्ड बियरिङ - कनेक्टिङ रडको 'बिग एन्ड' मा अवस्थित छ, जहाँ यो क्र्याङ्कशाफ्टमा जडान हुन्छ।

फ्ल्यान्ज बियरिङ/थ्रस्ट वाशर - क्र्याङ्कशाफ्ट मार्फत अन्त्य वा बीचमा अवस्थित

सानो छेउको बियरिङ - जडान गर्ने रडको 'सानो छेउमा' अवस्थित छ, जहाँ यो पिस्टन गुजगन पिनसँग जोडिन्छ।

OM402-इन्जिन-बेयरिङ2

टोयोटा इन्जिन असर लागि सूची

सुडा नं. इन्जिन मोडेल लेख PRODUCT NO.l PRODUCT NO.2 उत्पादन नम्बर ३ व्यास PCS
SD-36001 3R5R मुख्य M001H M9020A MS-1011GP ६५.०४० 6
SD-36002 &2K,3K,4K CONROD R002H R9051A CB-1056GP ४५.०२० 8
SD-36003 मुख्य M002H M9050A MS-1056GP ५४.०३० 10
SD-36004 3P4P मुख्य M004H M9030A MS-1062GP ५६.०४ 6
SD-36005 CONROD R004H R9030A CB-1062GP ५०.०४० 8
SD-36006 M,2M,3M,4M CONROD R005H R9035A CB-1171GP ५५.०४० 12
SD-36007 मुख्य M005H M9035A MS-1051GP ६४.०४० 14
SD-36008 6M-G, 7M-G CONROD R008H R9336A CB-1414GP ५५.०४० 12
SD-36009 मुख्य M008H M9036A MS-1414GP ६४.०४० 14
SD-36010 16R,16R,18R मुख्य M009H M9062A MS-1152GP ६४.०२० 10
SD-36011 16R,18R,19R मुख्य M010H M9061A MS-1094GP ६४.०२० 10
SD-36012 20R,21R,22R मुख्य M011H M9063A MS-1133GP ६४.०२० 10
SD-36013 20R,21R,22R मुख्य M020H M9064A MS-1405GP ६४.०२० 10
SD-36014 16R,18R,20R,21R, 22R CONROD R020H R9063A CB-1133GP ५६.०१० 8
SD-36015 २० आर CONROD R011H R9063A CB-1133GP ५६.०१० 8
SD-36016 5R CONROD R012H R9022A CB-1046A ५८.०४० 8
SD-36017 मुख्य M012H M9021A MS-1107GP ६४.०३० 6
SD-36018 12R,12R-J CONROD R016A R9014A CB-1035A ५३.०२० 8
SD-36019 मुख्य M016A M9014A MS-1060A 6L620 6
SD-36020 T,2T,3T,12T,13T CONROD R018H R9070A CB-1117GP ५१.०२० 8
SD-36021 मुख्य M019H M9071A MS-1117GP ६२.०२० 10
SD-36022 1G-EU CONROD R021A R9037A CB-1402GP ४५.०२० 12
SD-36023 मुख्य M047A M9038A MS-1420A ५९.०४० 14
SD-36024 1A,2A,3A,4A CONROD R022A R9027A CB-1400A ४३.०२० 8
SD-36025 मुख्य M022A M9027A MS-1400A ५२.०५० 10
SD-36026 1S,2S,3S,4S CONROD R024A R9068A CB-1404A ५१.०२० 8
SD-36027 मुख्य M024A M9068A MS-1404A ५९.०४० 10
SD-36028 1E,2E,4E CONROD R025A R9077A CB-1415A ४३.०२० 8
SD-36029 मुख्य M025A M9077A MS-1415A ५१.०४० 10
SD-36030 2K,3K,4K,5K CONROD R026A R9051A CB-1416A ४५.०२० 8
SD-36031 मुख्य M026A M9051A MS-1416A ५४.०३० 10
SD-36032 3E,5E CONROD R027H R9078A CB-1424A ४६.०२० 8
SD-36033 मुख्य M027A M9078A MS-1424A ५४.०४० 10
SD-36034 1VZ-FE CONROD R029H R9324K CB-1423GP ५१.०२० 12
SD-36035 मुख्य M029H M9324K MS-1423GP ६८.०३० 8
SD-36036 1VZ-FE CONROD R709A R9328K CB-1445 ५८.०२४ 12
SD-36037 D,2D CONROD R030H R9606K CB-1041GP ६६.०६० 12
SD-36038 मुख्य M030H M9606K MS-1040GP ८१.०६ 14
SD-36039 J2J मुख्य M032A M9445A MS-1063GP ७४.०३० 10
SD-36040 CONROD R032A R9445A CB-1137A
CB-1063A
५८.०२० 8
SD-36041 2J 2J-T 5P मुख्य M032A M9446A MS-1137GP ७४.०३० 10
SD-36042 F,2F CONROD R031A R9301A CB-1123GP ५६.८२० 12
SD-36043 मुख्य M036A M9302A MS-1123GP ७२/७६.५ ७३.५३/७५.०३ 8
SD-36044 H,2H CONROD R034A R9447A CB-1403A ५८.०२० 12
SD-36045 मुख्य M034A M9449A MS-1427A ७४.०३० 14
SD-36046 B,2B,3B CONROD R035A R9483A CB-1121A ६२.०२ 8
SD-36047 मुख्य M035A M9483A MS-1121A ७५.०२० 10
SD-36048 CONROD R040A R9484A CB-1401A ६४.०२० 8
SD-36049 मुख्य M040A M9490A MS-1428A ७५.०२० 10
SD-36050 3B 11B 14B 15B CONROD R048A R9492A CB-1429A ६४.०२ 8
SD-36051 L,2L CONROD R037A R9408A CB-1161A ५६.०२० 8
SD-36052 मुख्य M037A M9408A MS-1161A ६६.०२० 10
SD-36053 IC-T^CT CONROD R038A R9375A CB-1408A ५३.५२० 8
SD-36054 मुख्य M038A M9375A MS-1408 A ६१.०२० 10
SD-36055 2L-T, 3L CONROD R039A R9410A CB-1411A ५८.०२० 8
SD-36056 L2L, 2L-T, 3L मुख्य M042A M9411A MS-1406A ६६.०२० 10
SD-36057 ]Y,2Y,3K,4Y CONROD R041A R9056A CB-1407A ५१.०२० 8
SD-36058 मुख्य M041A M9056A MS-1407A ६२.०२० 10
SD-36059 ]A,2A,3A,4A,5A, 5A-FE 7A-FE मुख्य M043A M9028A MS-1410A ५२.०५० 10
SD-36060 1A,2AM4A,5A, 5A-FE CONROD R043A R9028A CB-1410GP ४३.०२० 8
SD-36061 7A-FE CONROD R714A R9026A CB-1451A ५१.००० 8
SD-36062 3F CONROD R044A R9317A CB-1413GP ५६.०२० 12
SD-36063 मुख्य M044A M9317A MS-1413GP ७२/७६.५ ७३ 一५३/७५一 ०३ 8
SD-36064 1C, 2C CONROD R045A R076A CB-1421A ५३.५२० 8
SD-36065 मुख्य M045A M076A1 MS-1421A ६१.०२० 10
SD-36066 IN CONROD R046A R9380A CB-1449A ४७.०४० 8
SD-36067 मुख्य M046A M9380A MS-1449A ५४.०६० 10
SD-36068 1RZ, 2RZ, CONROD R703A R9066A CB-1435A ५६.०२० 8
SD-36069 1RZ, 2RZ, 3RZ मुख्य M703A2 M9066A MS-1435A ६४.०२० 10
SD-36070 3RZ CONROD R711A M9065A CB-1436A ५६.०२० 8
SD-36071 3VZ-E CONROD R704A R9327A CB-1437 ५८.०२० 12
SD-36072 मुख्य M704A1 M9327A MS-1437 ६८.०३० 8
SD-36073 1PZ मुख्य M706A M9389A MS-1439A 7L020 12
SD-36074 CONROD R706A R9389A CB-1439A ६२.०३० 10
SD-36075 1HZ, 1HD-T CONROD R707A R9383A CB-1436A ६२.०३० 12
SD-36076 मुख्य M707A M9383A MS-1436A ७१.०२० 14
SD-36077 1FZ-FE CONROD R708A R9321A CB-1438A ६०,५४० 12
SD-36078 मुख्य M708A M9321A MS-1438A ७४.०४० 14
SD-36079 3S-FE, 5S-FE CONROD R710A R9067A CB-1441GP ५५.०२० 8
SD-36080 1DZ मुख्य M713A M9350A MS-1446A ६९.०२० 10
SD-36081 CONROD R713A R9350A CB-1446A ५३.५२० 8
SD-36082 4A~GE, 4AGZE CONROD R716H R9029K CB-1425 ४५.०२० 8
SD-36083 1C2C3C मुख्य M717A M9375A MS-1448A ६१.०२० 10
SD-36084 CONROD R717A R9375A CB-1448A ५३.५२० 8
SD-36085 CONROD R718A R9376A CB-1453A ५३.५२० 8
SD-36086 1JZ-GE 1JZ-GTE मुख्य M702A M9442A MS-1434A ६६.०३० 14
SD-36087 2JZ-GE 2JZ-GTE CONROD R702H1 R9442A CB-1434GP ५५.०४० 12
SD-36088 IZZ^FE मुख्य M715A M9330A MS-1457A ५२.०२ 10
SD-36089 CONROD R715A R9330A CB-1457A ४७.०२० 8
SD-36090 1MZ मुख्य M719A M9320A MS-1455A ६६.०२० 8
SD-36091 CONROD R719A R9320A CB-1455A ५६.०२० 12
SD-36092 1KZ मुख्य M720A M9053A
M9500A
MS-1452A ७५.०२० 10
SD-36093 CONROD R720A R9053A
R9500A
CB-1452A ६२.०३० 8
SD-36094 1Z CONROD R032A R9416A CB-1137A ५८.०२० 8
SD-36095 मुख्य M721A M9416A MS-1426A ७८.०२० 10
SD-36096 1Z मुख्य M721A M9416A MS-1426A ७८.०२० 10
SD-36097 11Z मुख्य M722A M9419A MS-1443A ७८.०२० 14
SD-36098 1AZ2AZ मुख्य M724A MS-1454A ५९.००० 10
SD-36099 CONROD R724A CB-1454A ५१.००० 8
SD-36100 1SZ2SZ मुख्य M725A ५०,००० 10
SD-36101 2SZ CONROD R726A ४३,००० 8

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्